General
Text

Ngữ Âm Cho Người Mới Bắt Đầu

8 Lessons Easy

About this course

Bảng phiên âm quốc tế
Đọc chuẩn âm trong từ

Start Course

Course Structure

BẢNG PHIÊN ÂM QUỐC TẾ

44 âm chính trong bảng phiên âm quốc tế

 

2. Nguyên Âm Đôi

Luyện tập nguyên âm đôi

Đọc để nắm lý thuyết cách đọc nguyên âm đôi.
Ôn lại bài cũ nguyên âm đôi, tăng cường âm lực qua luyện tập 6 bài khí ( luyện ngày hai lần sáng và chiều), lúc bụng đói:

 

3. Phụ âm

 
 
Link uyện từng phụ âm. Lưu ý từng đúng từng âm cả vô thanh và hữu thanh.
 
 

4. Phụ âm đôi- ba

Luyện các cặp phụ âm khó, lưu ý điều chỉnh khẩu hình miệng để đọc đúng.

5. Ghép Đôi Chữ Cái

Hướng dẫn ghép đôi chữ cái để chuẩn bị cho đọc từ chính xác hơn.

6. Ghép Ba Chữ Cái

Ghép Ba Chữ Cái

7. Linking Sound

Kỹ thuật nối âm để nói trôi chảy như người bản xứ.

8. Chunking

Kỹ thuật đọc có nhịp điệu tạo sự thu hút cho người nghe.

Leave a comment

Comment as a guest:

Name * E-Mail *
Website
Pen