Phát âm đúng là “bản lề nhỏ” nhưng là mấu chốt để mở ra con đường lớn và rộng mở đối với ngôn ngữ Anh.


Trong tiếng Anh có 44 phiên âm quốc tế, việc đầu tiên phải  làm là thuộc  nằm lòng các âm, y như ngày nhỏ học bảng cửu chương- hỏi cái là biết.

Đây là phần khó nhằn nhất – thách thức nhất vì cần nhiều thời gian nhấtt, dễ nhàm chán, có khi thấy dễ quá lại làm biếng, xong hồi học một thời gian vẫn thấy ì ạch chưa nói tiếng Anh như gió được nhiều khi muốn bỏ cuộc giữa chừng lắm các bạn ạ.

Để vượt qua giai đoạn này cần động lực tự mình, động lực càng lớn càng dễ vượt qua.

04 Bí kíp giúp đọc đúng bất kỳ từ tiếng Anh nào.


Thứ nhất, nắm rõ cách đọc nguyên âm đơn, cả nguyên âm đơn ngắn và âm dài thì khẩu hình miệng giống nhau. Nhưngg, âm nguyên đơn ngắn thì âm phát ra khỏi miệng phải dứt khoát và mạnhh, nguyên âm dài thì âm kéo dài ra.

Khó nhất trong phần này đối với mình là cách luyện âm  /ə/ -america và /əː/ -word, để đọc được hay hai âm này muốn tuột hơi luồnn, bật mí cách làm được đúng là bạn phải biết chỉnh khẩu hình miệng vuông tròn, lưỡi đặt sát phần trên họng hơi uốn vô trong, âm lực phát ra mạnh thì âm mới hay. 

Thứ hai, cách đọc nguyên âm đôi. Yêu cầu đầu tiên là phải chắc thật chắc nguyên âm đơn mới có thể làm chủ được.  Do đặc trưng của âm này là có tính nhịp điệu, âm trước dài gấp đôi âm sau mà vẫn đúng khẩu hình miệng của âm phía sau, để nói tự nhiên chỉ có luyện thật nhiều, chứ không nghe cứ như đang hát xong tới khúc lên giọng bị hụt hơi vậy á .:D

Thứ ba, đúng âm âm hữu thanh và vô thanh. Các âm hữu thanh đều phát ra tiếng, dùng âm lực mạnh , dứt khoát.  Âm vô thanh chủ về khí, không phát ra tiếng và hơi ra phải mạnh . Chỗ nãy cũng gian nan và hay nhầm lẫn giữa âm /s/ – six & /z/ -zoo; / ʃ /- short & /ʒ/ – casual;  /tʃ/-church & /dʒ/ -judge và /θ/ – think & /ð/- the.   Cần nhẫn nại nhiều lắm để rèn được phần này. 

 Thứ tư là về phần phụ âm đôi- ba, các âm đặc biệt khó như /dʒər/  trong manager – ˈmænəʤər, /θər/ : author – ˈɔθər ; / dʒiz/ : languages – ˈlæŋgwəʤiz;  /tʃiz/- churches – ˈʧɜrʧiz;  /ʃiz/: washes – ˈwɑʃɪz. Các âm này hầu hết đều khó và dễ sai nếu không nắm vững cách đọc ngay từ ban đầu với các âm căn bản trước.


Đó là lí do vì sao mà có những từ nhìn mặt chữ một kiểu nhưng đọc lại kiểu khác. Ví dụ như từ trường học, mặt chữ là school d-ù chẳng chữ u hay chữ l /nhưng phải đọc là / skuːl/ mới đúng.

Với 4 nguyên lý mình ghi trên, bạn chắc chắn đọc đúng từ bất kỳ nào trong tiếng Anh 100%.

02 địa chỉ uy tín mình dùng để luyện phát âm.

1. Cambridge – dùng để tra nghĩa của từ, phiên âm cách đọc theo US hoặc UK.

2. Kiểm tra mình đọc đúng hay chưa?

-https://speechnotes.co/

  • Nói trên siri hay google.

Và đừng quên là bước luyện trước là nên cho bước sau. Làm đúng sẽ cho kết quả đúng nên khi học cần kiê trì và thực hành nghiêm túc và cẩn thân nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *